Irklararası bayım anket kalma

Erving Goffman Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu Erving Goffman Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu Erving Goffman (1922-1982) Kanada doğumludur To­ ronto Universitesi'nden 1945'te mezun olduktan sonra, Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı ve doktorasını yaptı. Metis Yayınları Ipek Sokak 5, 34433 Beyo lu, Istanbul Tel: 212 2454696 Faks: 212 2454519 e-posta: [email protected] www. metiskitap .com

Erving Goffman-Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu - PDF Free ...