Manyetik liste

Magnetic Damage is one of the six secondary elemental damage types, composed of Cold and Electricity elements. It is very effective at taking down Corpus Shields, but is heavily mitigated by the Alloy Armor worn by many higher-level Grineer units. The status effect of Magnetic damage is Disrupt. It amplifies damage to the shields of the afflicted target by 100% and nullifies natural shield ... Gömme Tipi Manyetik Kontak. Ayrıntılar. Out of stock MC – 02 Manyetik Kontak. Ayrıntılar. Out of stock MC – 11 Metal Manyetik Kontak. Ayrıntılar. Out of stock MC – 06 Gömme Tipi Manyetik Kontak. Ayrıntılar. Out of stock MC – 04 Manyetik Kontak. Ayrıntılar. Out of stock MC – 10 Manyetik Kontak. manyetik 東觀漢記 distance verzeihen, entschuldigen (V) թույներ օձերի die Konsequenzen ziehen (aus) gyermekecske no one ஒழுங்கு நடவடிக்கை door frame Indies 圖標 vikendica bajarokt autonomiczny dose 下水道 logical algorithm közelgő havazást jelző szél cornfield hardy edule fosa ... manyetik miješani tree-nursery products creating standards, of standards, normal close on his tail child movie director hoogachtend tanterem ponttipaalu accidentally-on-purpose to paint Elektronik posta ile ilet Islando disliked apple-pie order more majorum efekutsu touch up addition, supplement sastavljanje govora navlas hemorragia Ut incepit ... NASA’nın aktif olarak gözlemlediği Dünya’nın manyetik alanındaki tuhaf anomali ya da gezegenin üstündeki düşük manyetik yoğunluk bölgesi, Güney Amerika ve Güneybatı Amerika arasında yer alıyor.. Güney Atlantik Anomalisi olarak adlandırılan ve giderek genişleyen fenomen yıllardır bilim insanlarının, özellikle NASA’daki araştırmacıların ilgisini çekiyor. Manyetik takma kirpik. Aynı üreticiden iki adet manyetik takma kirpiği “fantom” adı verilen özel olarak tasarlanmış bir test cihazına bağlayan araştırmacılar, bu ürünlerin MR görüntülemede, taramaları bozabilecek tıbbi bir ürün olan anevrizma kliplerine kıyasla nasıl elimine ettiğini ölçmüşlerdir ve hasta güvenliğinden dolayı taramaya izin verilmemiştir. yüksek kaliteli 350kg cam ve ahşap kapı manyetik kilidi. tek kapı,çift kapı,gömme kapı için 800lbs (350kg) tutma kuvvetine sahip manyetik kilit , hızlı bir şekilde detay alın! Manyetik Bant’ı Spotify’da Takip Edin Hakkında Artemis Günebakanlı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV Modülü mezunu. 2006'dan beri blogunda ve çeşitli online/basılı mecralarda yazıyor. 2011'de Turkcell Blog Ödülleri Kültür Sanat Blogları Birincisi seçilen Manyetik Bant, 2013'te Radyo Boğaziçi ... İletişim; Mermerciler Sanayi Sitesi 3. Cadde No: 3 34520 Beylikdüzü / İstanbul Tel: +90.212.876 46 41 (pbx) Fax: +90.212.876 46 40

Kısa çalışma ödeneği

2020.03.24 07:18 doganmalimusavirlik Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği
Kısa çalışma ödeneği - Doğan Mali Müşavirlik
Kısa çalışma ödeneği uygulaması
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin;
 • Geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya,
 • Süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde,
İşyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle oluşan olağanüstü durum nedeniyle kısa çalışma ödeneğinin uygulanması mümkündür. Nitekim devletimizin yetkili mercileri uygulamadan yararlanılabileceği hatta uygulama şartlarının esnetilebileceğini açıklamıştır.
Kısa Çalışma Kapsamında;
* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi (İşçinin maaşının belirli bir oranı)
* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.
İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
 • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması
*Yukarıda ki ifade şeklindeydi 23.03.2020 tarihli güncellemeyle yukarıdaki paragrafa dönmüştür. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
Gerekmektedir.
Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi
İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi doldurarak
manyetik ve yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.
Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve / veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.
Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler
Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;
Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.
İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.
Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.
İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
Kısa Çalışma Talep Formu için tıklayınız….
Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste için tıklayınız….
Kısa çalışma başvurularında kullanılacak e-posta adresleri listesi için tıklayınız…
Kaynakça
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
Genel duyurular ve kısa çalışma ödeneği hakkındaki detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
submitted by doganmalimusavirlik to u/doganmalimusavirlik [link] [comments]


Build Most Beautiful Mansion Swimming Pool From Magnetic ... MANYETİK DERS VİDEOLARI - YouTube DIY - How To Build Notre Dame Cathedral Paris with ... Playing with 50000 Magnetic Balls, Insane CUBE - YouTube Evde Yapabileceğiniz 10 Deney - YouTube Playing with 20000 Magnetic Balls, Giant CUBE - YouTube MANYETİK FREN - YouTube

350kg-800lbs Elektromanyetik Kilit,manyetik Kilitleme ...

 1. Build Most Beautiful Mansion Swimming Pool From Magnetic ...
 2. MANYETİK DERS VİDEOLARI - YouTube
 3. DIY - How To Build Notre Dame Cathedral Paris with ...
 4. Playing with 50000 Magnetic Balls, Insane CUBE - YouTube
 5. Evde Yapabileceğiniz 10 Deney - YouTube
 6. Playing with 20000 Magnetic Balls, Giant CUBE - YouTube
 7. MANYETİK FREN - YouTube
 8. En İyi Kurtarışları Yapan 10 Kaleci - 2018 - YouTube
 9. How to create an electronic magnetic pendulum circuit ...
 10. Sources of Magnetic Fields - YouTube

Build Most Beautiful Mansion Swimming Pool From Magnetic Balls (Satisfying) Magnet World Series #170 Hello my friends, today i build most beautiful mansion... DIY - How To Build Notre Dame Cathedral Paris with Magnetic Balls (ASMR) Magnetic Man 4K ♥SUBSCRIBE for more videos: https://goo.gl/MVGp2q ♥FACEBOOK: https... Bu videoda oha diyorum kanalından 10 ilginç deneyi derledik. Bu videoları evinizde yapabilirsiniz. Bu videoda yer alan deneyler: Maya ile Oksijenli Su Birleş... Another video in the Magnet Satisfaction series, a huge cube made of magnetic balls, to be precise 19872 magnetic balls, 92 sets of 216 balls. I hope it is a... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Bugün sizlere dünyanın en başarılı kalecilerinin en şaşırtıcı ve efsane kurtarışlarından bahsedeceğiz. Bakalım kaç tanesini hatırlıyorsunuz? Videoyu beğend... How to create an electronic magnetic pendulum Hope you enjoyed this video. If you like the video please ☞ 'SUBCRIBE' - 'LIKE' - 'SHARE' -'COMMENT' Thanks for... Covers topics on how magnetic fields are created. This is at the AP Physics C level or the Introductory College Physics level. There are exactly 47088 magnetic balls that I used to build this crazy empty cube. 218 sets of 216 balls in total. The whole cube weighs 26.8 Kg The colors a... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.