Päivittäminen assemblyinfo

Minor- tai release-version päivittäminen. Koneella trunk-versio (tai voisi olla myös esim. ykkösversion branch). Olet korjaillut bugeja tai tehnyt uusia ominaisuuksia ja testannutkin myös. Katso, että tiedoston Jypeli\Properties\AssemblyInfo.cs attribuutissa AssemblyVersion on uusi versionumero. Aja build.bat ja tarkista, että ei tule ... __AssemblyInfo__.ini -ongelmiin kuuluvat ohjelmavirheet, puuttuvat tiedostot ja virustartunnat. Tässä on viisi yleisintä __AssemblyInfo__.ini ongelmaa, ja kuinka ne ratkaistaan... Miten Korjata Ärsyttävät AssemblyInfo.vb-virheet [RATKAISTU] VB-ongelmat AssemblyInfo.vb-tiedostoissa aiheutuvat yleensä korruptoituneesta tai puuttuvasta Linux ... r2394 r2448: 65 65: private Weapon weapon = null; 66 66: private CollisionHelper[] collisionHelpers = new CollisionHelper[3]; 67: private Image weaponFacingLeft; 68: private Image 3 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma ABSTRACT Author Jarno Nevala Title The Development Basics of Windows Phone 8 Year 2013 Language Finnish Pages 35 Name of Supervisor Raija Tuomaala The target of this thesis was to give an overview of the Windows Phone 8 development tools and to produce introduction material for beginners. 1 Jukka Raappana WINDOWS PHONE -SOVELLUKSEN KEHITYSTYÖ JA JULKAISU. 2 WINDOWS PHONE -SOVELLUKSEN KEHITYSTYÖ JA JULKAISU Jukka Raappana Opinnäytetyö Syksy 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu. 3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Tekijä: Jukka Raappana Opinnäytetyön nimi: Windows Phone -sovelluksen kehitystyö ja julkaisu Työn ...

www.solvusoft.com